Afet

Arama ve Kurtarmayı nasıl tanımlarsak tanımlayalım:

            Bu faaliyetlerin etkin bir seviyeye ulaşabilmesi için arama ve kurtarma teknisyenlerinin yeterli eğitim almış olması, sorumluluk bilinciyle belirli bir disiplin içerisinde hareket etmesi, teorik bilgilerini deneyimleriyle pekiştirmesi ve her şeyden önce örgütlenmiş bulunması gerekmektedir.

Iyi bir arama ve kurtarma teknisyeni nasıl olmalıdır sorusunun cevabınıda yine, arama ve kurtarma teknisyenlerinin nitelikleri ile eğitiminde bulabileceğimizi söyleyebiliriz.

Ayrıca arama ve kurtarma teknisyenlerinin eğitiminde, afetlerde yapılan kurtarma çalışmalarıyla ilgili filmler göstermemiz gerekir

               Arama : “Afetlerde bulunduğu yerin tespit edilmesine ihtiyaç duyulan kazazedenin yerinin belirlenmesine yönelik olarak yapılan çalışmalar.”
         Kurtarma: ise “bir kaza veya afetten ötürü yaralı ya da ölüm tehlikesiyle karşı karşıya olan ve bu durumdan kendi başına kurtulamayan kazazedelerin, kurtarma araç-gereçlerimizi kullanılarak çabuk bir şekilde olay yerinden çekilip güvenli yere alınması.”

         Köpek eğitimi : Birliğimizin bünyesinde bulunan köpek eğitim merkezimiz, afetler nedeniyle oluşan enkazlarda ve diğer kayıp arama çalışmalarında kullanılmak üzere yetiştirilen arama köpekleri, temel itaat, havlama uyarı hareketi, yönlendirme ve kontrol, çeviklik, kapalı mekan araması, açık arazi araması ve enkaz araması gibi konuların eğitimleri yapılması.

Amaç:

MADDE 1: Oluşumun amacı: Afet ve acil durum hallerinde canlı ve cansız aramaya yönelik faaliyet gösterecek köpekli arama kurtarma timinin çalışması ile sınav, usul ve esaslarını kapsamaktadır.

Kapsam:

MADDE 2: Yönetmenliğin kapsamı: Arama kurtarma teknisyenlerin yeterli eğitim almış olması, sorumluluk bilinciyle belirli bir disiplin içerisinde hareket etmesi, teorik bilgilerin deneyimleriyle pekiştirilmesi.

Dayanak:

MADDE 3: Yönetmelik: Bu Yönetmeliğin amacı: Küresel Doğal Afet Felaketlerinde olay yerinde daha uzun vadede kalıp deprem zadelere tıppi malzeme,gıda gıda (aş)  ve kıyafet, Konteyner, duş WC gibi ihtiyaçların giderilmesi ayrıca yerli ve yabancı ekipleri ve Medya gurubu’da bu imkanlardan yararlanabilmesi.